Anđeoska čula

Polaznici obuke dobijaju inicijacije u pet simbola sistema ”Anđeoska čula”, koji će im omogućiti mnogo jasniju komunikaciju s anđelima.
Poruke koje nam anđeli šalju su brojne, ali nismo svi jednako prijemčivi za njihov prijem i razumevanje. Cilj obuke je da potpomogne razvijanje naših intuitivnih čula koja su neophodna za lakšu i jasniju komunikaciju sa anđelima. Budimo čulo viđenja anđela u svakodnevnom životu ili meditaciji i snovima. Budimo čulo za osećanje mirisa koje anđeli ostavljaju i učimo kako da na osnovu vrste mirisa prepoznamo o kojoj se vrsti anđela radi. Treće čulo koje budimo omogućava nam da osetimo dodir anđela. Potom se otvaramo za mogućnost da čujemo zvuke anđele, a peta inicijacija otvaranašu srčanu čakru ka božanskoj čjubavi i dovodi je na vibraciju blisku vibraciji anđela. Ovo otvaranje omogućava nam da više volimo sebe i sve oko nas.
Radi uspešnijeg rada svi dobitnici na poklon dobijaju aktivaciju ”Ti si ljubav”, koju je dovoljno uraditi jednom u životu, a koja omogućava primanje i ispoljavanje mnogo većih količina ljubavi u svim segmentima života, što ispoljava veliki isceljujući efekat. Aktivacija je kanalisala od arhanđela Rafaila i arheje Marije i vraća nas našoj pravoj prirodi, a to je ljubav.
Nema preduslova za pohađanje obuke i aktivacije.