Kalendar događaja

 

Mar
25
Sun
2018
Niš – Usui Reiki I stepen
Mar 25 @ 10:00 am – 4:00 pm
Mar
28
Wed
2018
Niš – Inicijacija u energije ”Ključ Arhanđela Raziela” i ”Anđeo Garadiel”
Mar 28 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Mar
31
Sat
2018
Subotica – obuka Anđeoska čula
Mar 31 @ 2:00 pm – 4:00 pm

Polaznici obuke dobijaju inicijacije u pet simbola sistema ”Anđeoska čula”, koji će im omogućiti mnogo jasniju komunikaciju s anđelima.
Poruke koje nam anđeli šalju su brojne, ali nismo svi jednako prijemčivi za njihov prijem i razumevanje. Cilj obuke je da potpomogne razvijanje naših intuitivnih čula koja su neophodna za lakšu i jasniju komunikaciju sa anđelima. Budimo čulo viđenja anđela u svakodnevnom životu ili meditaciji i snovima. Budimo čulo za osećanje mirisa koje anđeli ostavljaju i učimo kako da na osnovu vrste mirisa prepoznamo o kojoj se vrsti anđela radi. Treće čulo koje budimo omogućava nam da osetimo dodir anđela. Potom se otvaramo za mogućnost da čujemo zvuke anđele, a peta inicijacija otvaranašu srčanu čakru ka božanskoj čjubavi i dovodi je na vibraciju blisku vibraciji anđela. Ovo otvaranje omogućava nam da više volimo sebe i sve oko nas.
Radi uspešnijeg rada svi dobitnici na poklon dobijaju aktivaciju ”Ti si ljubav”, koju je dovoljno uraditi jednom u životu, a koja omogućava primanje i ispoljavanje mnogo većih količina ljubavi u svim segmentima života, što ispoljava veliki isceljujući efekat. Aktivacija je kanalisala od arhanđela Rafaila i arheje Marije i vraća nas našoj pravoj prirodi, a to je ljubav.
Nema preduslova za pohađanje obuke i aktivacije.

Apr
11
Wed
2018
Niš – Kundalini Reiki II stepen
Apr 11 @ 6:00 pm – 7:30 pm
Apr
15
Sun
2018
Skoplje – obuka Anđeoska čula
Apr 15 @ 12:00 pm – 2:00 pm

Polaznici obuke dobijaju inicijacije u pet simbola sistema ”Anđeoska čula”, koji će im omogućiti mnogo jasniju komunikaciju s anđelima.
Poruke koje nam anđeli šalju su brojne, ali nismo svi jednako prijemčivi za njihov prijem i razumevanje. Cilj obuke je da potpomogne razvijanje naših intuitivnih čula koja su neophodna za lakšu i jasniju komunikaciju sa anđelima. Budimo čulo viđenja anđela u svakodnevnom životu ili meditaciji i snovima. Budimo čulo za osećanje mirisa koje anđeli ostavljaju i učimo kako da na osnovu vrste mirisa prepoznamo o kojoj se vrsti anđela radi. Treće čulo koje budimo omogućava nam da osetimo dodir anđela. Potom se otvaramo za mogućnost da čujemo zvuke anđele, a peta inicijacija otvaranašu srčanu čakru ka božanskoj čjubavi i dovodi je na vibraciju blisku vibraciji anđela. Ovo otvaranje omogućava nam da više volimo sebe i sve oko nas.
Radi uspešnijeg rada svi dobitnici na poklon dobijaju aktivaciju ”Ti si ljubav”, koju je dovoljno uraditi jednom u životu, a koja omogućava primanje i ispoljavanje mnogo većih količina ljubavi u svim segmentima života, što ispoljava veliki isceljujući efekat. Aktivacija je kanalisala od arhanđela Rafaila i arheje Marije i vraća nas našoj pravoj prirodi, a to je ljubav.
Nema preduslova za pohađanje obuke i aktivacije.

Skoplje – ThetaHealing – Predavanje
Apr 15 @ 4:00 pm – 6:00 pm

PREDAVANJE O TEHNICI THETAHEALING – TETA ISCELJIVANJE

Predvanje vode Tamara i Nikos Pahnoglu Sertifikovani ThetaHealing® instruktori

Učesnici predavanja će biti upoznati sa metodom Teta isceljivanja, kojom se trenutno u svetu bavi oko 500 000 praktičara. Biće predstavljene prednosti rada pri teta frekvencijama moždanih talasa (4-7 Hz), kada je podsvest potpuno pristupačna i otvorena za pronalaženje uzroka problema i njihovo trajno otklanjanje. Prisutni će se upoznati sa osnovama rada na verovanjima (programima u podsvesti koji nas čine takvim kakvi smo u ovom trenutku) i rada na osećajima, metodom kopanja za pronalaženje temeljnog verovanja koje uzrokuje negativne situacije i čije otklanjanje donosi duboka i trajna isceljenja, upoznaće se sa radom na genima, fragmentima duše, manifestaciji srodne duše, materijalnog izobilja, radom sa anđelima čuvarima i očitavanjem budućnosti.

Cilj predavanja je da, pored upoznavanja sa osnovnim principima same metode, polaznicima pruži i praktični uvid u neke od blagodeti koje tehnika donosi. Polaznici će naučiti kako da lako popravljaju svoju auru i vrše energetski odmak, kako da se mišićno testiraju radi dobijanja informacija iz svoje podsvesti u cilju samospoznaje i pronalaženja uzroka neravnoteže u različitim segmentima života. Biće uvedeni u budno teta stanje uma i naučiti kako da otvaraju i uravnotežavaju svoje čakre, da čiste auru od neželjenih energija niskih vibracija i tuđih energija, da šalju isceljenje svojim ćelijama i manifestuju ono što žele u svakodnevnom životu. Ukoliko žele u podsvest će im biti instalirani neki veoma korisni programi i osećaji koji im mogu pokrenuti na bolje mnoge aspekte života.

Predavanje traje 2 sata i predstavlja uvod u Osnovni DNK seminar Teta isceljivanja.

Prisustvo predavanju je besplatno i nije potrebno prijavljivanje unapred.

Apr
18
Wed
2018
Niš – Inicijacija u energije ”Trostruki štit” i ”Čišćenje negativnih entiteta”
Apr 18 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Apr
21
Sat
2018
Niš – ThetaHealing – Kopaj dublje
Apr 21 @ 9:00 am – Apr 22 @ 5:00 pm

Seminar kopaj dublje

Seminar vodi Nikos Pahnoglu Sertifikovan ThetaHealing® instruktor

Ključ uspeha ThetaHealing tehnike nalazi se u preciznom radu sa podsvešću, pronalaženju temeljnih verovanja duboko u podsvesti, koja nam prouzrokuju životne okolnosti koje nam se ne dopadaju, njihovom otklanjanju i zameni novim verovanjima i osećajima.

Tehnika kojom pronalazimo ta temeljna verovanja naziva se kopanje. Osnovi kopanja uče se već na Osnovnom DNK seminaru, na Naprednom se ta znanja produbljuju, a svaki novi seminar podiže veštinu na viši nivo. Vajana je uočila potrebu da, uprkos time što se na svim seminarima veština kopanja usavršava, posveti ceo jedan seminar samo kopanju, kako bi omogućila ljudima da se na jednom mestu isprobaju i izvešte u svim situacijama na koje mogu naići u radu na sebi i drugima.

Tako je oformljen seminar ”Kopaj dublje”, na kojem se izučavaju različiti pristupi kopanju za rad na strahovima, na emocijama poput zameranja, ljutnje, ogorčenosti, itd., na bolestima, na blokadama manifestovanju, na genetskim verovanjima, na istorijskom nivou, na blokadama i verovanjima u vezi samog procesa kopanja. Takođe se polaznici osposobljavaju za pomoć klijentima da razumeju situaciju u kojoj se nalaze i otvore se za iscejenje u bilo kom segmentu života.

Preduslov za pohađanje ovog seminara je završen Napredni DNK seminar.

Seminar traje dva dana, od 9 do 17.

Polaznici seminara dobijaju sertifikat i priručnik.

Apr
28
Sat
2018
Niš – Usui Reiki III stepen
Apr 28 @ 6:00 pm – Apr 29 @ 9:00 pm
May
4
Fri
2018
Skoplje – ThetaHealing – Osnovni seminar
May 4 @ 5:00 pm – May 6 @ 5:00 pm

Seminar vode Tamara i Nikos Pahnoglu Sertifikovani ThetaHealing® instruktori

Na ovom seminaru dobija se širok spektar osnovnih znanja o tehnici Teta isceljivanje, koja polaznicima omogućavaju da započnu s radom kao praktičari Teta isceljivanja. Saznaćete kako da se povežete sa energijom Stvaranja, postignete teta stanje uma, uradite intuitivno očitavanje na osobi i da radite individualna i grupna isceljivanja. Naučićete kako da pronađete i promenite verovanja i osećaje koji Vas blokiraju i ograničavaju, a nalaze se na četiri različita nivoa verovanja u podsvesti: osnovnom, genetskom, istorijskom i na nivou duše. Metoda koju koristimo za otkrivanje tih verovanja je mišićno testiranje, a sama zamena verovanja se događa u trenutku. Naučićete kako da aktivirate sva svoja intuitivna čula, da aktivirate neaktivne lance DNK i hromozom mladosti i vitalnosti, kako da očistite auru od niskovibrantnih energija i entiteta, da otvorite i balansirate čakre, očistite telo od toksina i štetnih zračenja i uravnotežite nivo serotonina, noradrenalina i dopamina, kako da radite na genetskim defektima, da kontaktirate anđele čuvare, prizovete svoju srodnu dušu, vratite izgubljene fragmente duše, da očitavate budućnost i manifestujete ono što želite u svom životu.

Veoma bitan deo seminara je rad na verovanjima i osećajima koji nam omogućuje da otkrijemo i zamenimo duboka podsvesna verovanja na nivou duše (najdublji programi, pečati koje su u našoj duši ostavile razne traume, patnja i tuga), genetskom nivou (ono što smo nasledili od predaka, npr. strahovi, karakterne osobine i sl.), nivou ovog života, od začeća pa do današnjeg dana (na primer, osećaj nevoljenosti, usamljenosti…) kao i verovanja na nivou prošlih života i grupne svesti (npr. ”Novac je zlo”, ”Dijabetes je neizlečiv”, itd.). Ta verovanja i osećaji često su glavni uzroci telesnih oboljenja i utiču na naše reakcije prema svetu, na to kako doživljavamo sebe i druge, tako da privlače događaje i ljude u naš život. Menjanjem tih programa mi menjamo svoju percepciju stvarnosti i biramo svet u kojem ćemo da živimo. Ova podsvesna verovanja često su potpuno suprotna od naših svesnih verovanja i zato Teta isceljivanje neizostavno donosi konstantnu samospoznaju.

Po završetku seminara može se raditi i sa sobom i sa drugima. Iako je ovo tek početni seminar Teta isceljivanja, znanja i veštine koje su stiču su ogromni i transformišući i naše je čvrsto verovanje da bi svi ljudi, nezavisno od toga čime se u životu bave, pohađanjem ovog seminara znatno doprineli svom ličnom razvoju i poboljšanju kvaliteta svog života.

Nema preduslova za pohađanje ovog seminara.

Seminar traje tri dana: prvi dan od 17 do 22, a drugi i treći dan od 9 do 17.

Polaznici seminara dobijaju sertifikat, priručnik i Vajaninu knjigu ”Theta isceljivanje”.

May
12
Sat
2018
Beograd – ThetaHealing – Kopaj dublje
May 12 – May 13 all-day

Seminar kopaj dublje

Seminar vodi Nikos Pahnoglu Sertifikovan ThetaHealing® instruktor

Ključ uspeha ThetaHealing tehnike nalazi se u preciznom radu sa podsvešću, pronalaženju temeljnih verovanja duboko u podsvesti, koja nam prouzrokuju životne okolnosti koje nam se ne dopadaju, njihovom otklanjanju i zameni novim verovanjima i osećajima.

Tehnika kojom pronalazimo ta temeljna verovanja naziva se kopanje. Osnovi kopanja uče se već na Osnovnom DNK seminaru, na Naprednom se ta znanja produbljuju, a svaki novi seminar podiže veštinu na viši nivo. Vajana je uočila potrebu da, uprkos time što se na svim seminarima veština kopanja usavršava, posveti ceo jedan seminar samo kopanju, kako bi omogućila ljudima da se na jednom mestu isprobaju i izvešte u svim situacijama na koje mogu naići u radu na sebi i drugima.

Tako je oformljen seminar ”Kopaj dublje”, na kojem se izučavaju različiti pristupi kopanju za rad na strahovima, na emocijama poput zameranja, ljutnje, ogorčenosti, itd., na bolestima, na blokadama manifestovanju, na genetskim verovanjima, na istorijskom nivou, na blokadama i verovanjima u vezi samog procesa kopanja. Takođe se polaznici osposobljavaju za pomoć klijentima da razumeju situaciju u kojoj se nalaze i otvore se za iscejenje u bilo kom segmentu života.

Preduslov za pohađanje ovog seminara je završen Napredni DNK seminar.

Seminar traje dva dana, od 9 do 17.

Polaznici seminara dobijaju sertifikat i priručnik.

May
19
Sat
2018
Novi Sad – ThetaHealing – Kopaj dublje
May 19 @ 9:00 am – May 20 @ 5:00 pm

Seminar kopaj dublje

Seminar vodi Nikos Pahnoglu Sertifikovan ThetaHealing® instruktor

Ključ uspeha ThetaHealing tehnike nalazi se u preciznom radu sa podsvešću, pronalaženju temeljnih verovanja duboko u podsvesti, koja nam prouzrokuju životne okolnosti koje nam se ne dopadaju, njihovom otklanjanju i zameni novim verovanjima i osećajima.

Tehnika kojom pronalazimo ta temeljna verovanja naziva se kopanje. Osnovi kopanja uče se već na Osnovnom DNK seminaru, na Naprednom se ta znanja produbljuju, a svaki novi seminar podiže veštinu na viši nivo. Vajana je uočila potrebu da, uprkos time što se na svim seminarima veština kopanja usavršava, posveti ceo jedan seminar samo kopanju, kako bi omogućila ljudima da se na jednom mestu isprobaju i izvešte u svim situacijama na koje mogu naići u radu na sebi i drugima.

Tako je oformljen seminar ”Kopaj dublje”, na kojem se izučavaju različiti pristupi kopanju za rad na strahovima, na emocijama poput zameranja, ljutnje, ogorčenosti, itd., na bolestima, na blokadama manifestovanju, na genetskim verovanjima, na istorijskom nivou, na blokadama i verovanjima u vezi samog procesa kopanja. Takođe se polaznici osposobljavaju za pomoć klijentima da razumeju situaciju u kojoj se nalaze i otvore se za iscejenje u bilo kom segmentu života.

Preduslov za pohađanje ovog seminara je završen Napredni DNK seminar.

Seminar traje dva dana, od 9 do 17.

Polaznici seminara dobijaju sertifikat i priručnik.

Jun
1
Fri
2018
Skoplje – ThetaHealing – Napredni seminar
Jun 1 @ 9:00 am – Jun 3 @ 5:00 pm

Seminar vode Tamara i Nikos Pahnoglu Sertifikovani ThetaHealing® instruktori

Na Naprednom DNK seminaru produbićete znanja stečena na Osnovnom DNK seminaru.

Cilj ovog seminara je odstranjivanje prepreka u razvoju intuitivnih sposobnosti i snažno podsticanje Vašeg duhovnog razvoja. Saznaćete više o Sedam nivoa postojanja i kako da se oslobodite zaveta, ugovora i obveza koji vas drže vezanim za druge nivoe, a koji vam više ne služe. Isceljivaćete slomljenu dušu i srce i slati ljubav fetusu i isceliti fetalna sećanja. Kroz jednostavne vežbe povezaćete se sa svojim Višim Sebstvom i svojim precima i naučiti kako da radite ne samo s organskom već i s neorganskom materijom, kako da očistite vaš dom ili radni prostor od energija niskih vibracija i kako da iscelite biljni i životinjski svet kao i neživu materiju. Radićete na traumama, strahovima, osećajima zameranja, žaljenja i odbačenosti.

Oslobodićete se slobodno-plutajućih sećanja, koja ste zadobili prilikom operacijskih zahvata, automobilskih nesreća i slično i svih vidova zlostavljanja. Instaliraćemo vam preko 900 osećaja koje ranije možda niste iskusili i za koje bi duši trebalo mnogo života da ih nauči na uobičajeni način, kroz razna, često neprijatna, životna iskustva. Podučavanje takvih osećaja imaće nemerljiv uticaj na vaše intuitivne sposobnosti i stvoriće fizičko zdravlje i blagostanje. Ta znanja, razumevanja i osećaji će kreirati nove moždane puteve (neuronske veze) u vama i omogućiti emocionalne, duhovne, mentalne i telesne promene.

Preduslov za pohađanje ovog seminara je završen Osnovni DNK seminar.

Seminar traje tri dana, prvi dan od 11 do 19 sati, drugi i treći od 9 do 17 sati.

Polaznici seminara dobijaju sertifikat, priručnik i Vajaninu knjigu ”Napredno Theta isceljivanje”.