Čišćenje negativnih entiteta

Energetski sistem ”Čišćenje negativnih entiteta” namenjen je energetskoj i psihičkoj zaštiti svih ljudi, naročito empata.

Zaštita se ogleda u prevenciji, tj. sticanju neprobojnosti za negativne energije, kao i u čišćenju, ukoliko se negativni entiteti nalaze u nekom od slojeva naše aure.

Pod negativnim entitetima u ovoj tehnici podrazumevaju se misaoni oblici, psihičke kuke, psihički napadi, psihičke zavisnosti, energetski vampiri, geopatski stres i psihičko probadanje.

Sistem se sastoj od pet nivoa i simbola koji se koristi na čakrama i u auričnom polju. Ovom tehnikom možemo raditi na sebi i drugima, kao i na prostoru.