O ThetaHealing tehnici

Tehniku Teta isceljivanja (ThetaHealing) utemeljila je Amerikanka Vajana Stajbal. Temelj ove tehnike je rad pri teta talasima, tj. pri frekvencijama moždanih talasa od 4-7 Hz. Do nedavbno se verovalo da u teta stanju možemo jedino da spavamo, ali ova tehnika omogućila je čovečanstvu rad u budnom teta stanju, koji donosi brojne blagodeti. Najvažnije je što nam teta stanje otvara podsvest, koja predstavlja više od 90% onoga što mi jesmo. Kad kažemo Ja želim, Ja verujem i sl. zapravo govorimo samo o manje od 10% našeg svesnom uma, pri čemu je vrlo moguće da se u našoj podsvesti nalaze sasvim suprotna verovanja i želje. Zapravo, u podsvesti se nalaze uzroci svega što čini naš život, i dobrog i lošeg. Ovom tehnikom pronalazimo uzroke stanja i situacija koji nam ne odgovaraju i brzo i lako ih menjamo. To se najuspešnije postiže na tretmanima sa iskusnim praktičarima, ali svako ko želi može se obučiti da primenjuje ovu tehniku. Već nakon Osnovnog seminara, koji traje dva i po dana, možemo na razne načine pomagati i sebi i drugima. Detalje o tome šta pruža osnovna obuka, možete naći ovde.